Izvajamo gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču.

Z gradbenim nadzorom se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Prav tako se nadzoruje:

  • kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt,
  • ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Ali tudi vi potrebujete izvedbo 'Gradbenega nadzora'?