Projekt za izvedbo PZI

Namen projekta za izvedbo – PZI je prikaz vsega, kar je potrebno za gradnjo in začetek uporabe objekta.

Podrobneje obdela vse, kar je prikazano že v projektu za gradbeno dovoljenje – DGD. Šele v PZI projektu so načrti izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču.

Šele na osnovi načrtov projekta za izvedbo se lahko naredi zanesljiv popis del za pridobitev primerljivih ponudb izvajalcev.

Ali tudi vi potrebujete 'Projekt za izvedbo – PZI'?