Inženiring

Inženiring se lahko izvaja samostojno ali kot dopolnitev k storitvi nadzora:

 • priprava in razpis del,
 • analiza in primerjava ponudb,
 • pogajanje z izvajalci,
 • podpis izvajalskih pogodb,
 • finančno spremljanje poteka projekta:
  - količinski in finančni nadzor izvedenih del, sodelovanje pri izmerah na objektu in pri izdelavi knjige obračunskih izmer,
  - kontrola začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije izvajalca GOI del skladno s sklenjenimi pogodbami,
  - sodelovanje pri sklepanju vseh eventuelno možnih dodatkov k osnovni pogodbi z izvajalcem,
  - kontrola in potrjevanje dodatnih analiz s strani izvajalcev za nepredvidena in dodatno naročena dela s strani naročnika.

Ali tudi vi potrebujete izvedbo 'Inženiringa'?